კურსი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

კურსის აღწერა: დასაქმებულების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებისთვის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სწორი შერჩევა და გამოყენება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ამ საკმაოდ მოცულობითი კურსის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ შეისწავლოთ სფეროში არსებული ყველა ძირითადი ი.დ.ს.-ს სახეობები, სპეციფიკა და სწორად გამოყენება; ასევე, ი.დ.ს.-სთან დაკავშირებული დასაქმებულების და დამსაქმებლების მოვალეობები. კურსი გამდიდრებულია ვიზუალური მასალითა და მარტივად აღქმადი ვიდეოებით.

კურსი შეიცავს შემდეგ ქვეთავებს: შესავალი; საქართველოს კანონმდებლობა; სახის და თვალების დაცვა; თავის, ხელების, ფეხების დაცვა; სმენის დაცვა; სასუნთქი გზების დაცვა; ელექტრობისგან დამცავი საშუალებები; სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებები. კურსში დეტალურად არის განხილული სფეროში არსებული თითქმის ყველა სახეობის ი.დ. საშუალებები, მათი გამოყენების და შენახვის წესები და სპეციფიკაციები.

საკანონმდებლო მოთხოვნა საქართველოს ორგანული კანონი “შრომის უსაფრთხოების შესახებ” გვავალდებულებს დასაქმებულებისთვის შესაბამისი თემატური სწავლების (ტრენინგის) უზრუნველყოფას. კურსი დაგეხმარებათ ჩაუტაროთ კანონით მოთხოვნილი ეს ტრენინგი თქვენს კომპანიაში დასაქმებულ ყველა პირს.

კურსის ხანგრძლივობა: მსმენელებს კურსის და ტესტის სრულად გასავლელად დასჭირდებათ დაახლოებით 4-5 საათი

error: Alert: მასალა დაცულია!