ტრენინგის პირობები

სერტიფიკატის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ კურსის ყველა სლაიდი და შემდეგ ჩააბაროთ ტესტი. ტესტი 10 კითხვიანია და წარმატებით ჩასაბარებლად საჭიროა მინიმუმ 7 სწორი პასუხის გაცემა. ტესტისთვის განკუთვნილია 20 წთ. კურსის სლაიდების და ტესტის განმეორებით გავლა შეგიძლიათ მრავალჯერ.
გისურვებთ წარმატებას!