ქიმიური საფრთხეები და მავნე ნივთიერებებთან მუშაობა

კურსის აღწერა: ტრენინგი განიხილავს ქიმიურ და მავნე ნივთიერებებთან მუშაობისას წარმოქმნის საფრთხეებს, მათგან წარმოქმნილ რისკებს და კონტროლის მექანიზმებს. კურსში დეტალურად არის განხილული ყველა ძირითადად გამოყენებული ქიმიური ნივთიერება, მავნე ნივთიერებების კლასები და მათგან გამოწვეული დაავადებები. კურსი გამდიდრებულია აუდიო მასალით – თითოეულ სლაიდზე დართულია ინდუსტრიული ჰიგიენის საერთაშორისო ექსპერტის აუდიო კომენტარი და განმარტებები.   კურსი შეიცავს შემდეგ ქვეთავებს: შესავალი და […]

Covid-19 სავალდებულო ინსტრუქტაჟი პერსონალისთვის

კურსის აღწერა: ტრენინგი მოიცავს ამ მომენტისთვის არსებულ ინფორმაციას COVID-19 ის შესახებ, გავრცელების გზებს, რისკ ფაქტორებს, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს და მათი სწორი გამოყენების ინსტრუქციებს, კონტროლის მექანიზმებს, დასაქმებულებისა და დამსაქმებლების ვალდებულებებს და ა.შ. კურსი მოიცავს ყველა იმ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია დასაქმებულებისთვის, რათა მათ COVID-19 ის პანდემიის პირობებში მაქსიმალურად უსაფრთხოდ შეძლონ თავიანთი მოვალეობების შესრულება.   კურსი შეიცავს შემდეგ ქვეთავებს: COVID-19 […]

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი – სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის

კურსის აღწერა: ტრენინგი განკუთვნილია რესტორნებისთვის, სასტუმროებისთვის და მსგავსი სპეციფიკის მქონე კომპანიებში დასაქმებულთათვის, ასევე შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების წარმომადგენლებისა და ტექნიკური მენეჯერებისთვის. კურსში განხილულია ასეთ ობიექტებზე არსებული საფრთხეები, მათგან გამომდინარე რისკები და ამ რისკების კონტროლის მექანიზმები. კურსის და ტესტის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.   კურსი შეიცავს შემდეგ ქვეთავებს: შესავალი, ერგონომიკა, ელექტრობა, ხელით სამუშაოები, განათება, ხმაური, ტემპერატურა, ტენიანობა, […]

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი – ოფისებისთვის

კურსის აღწერა: ტრენინგი განკუთვნილია საოფისე სპეციფიკის მქონე კომპანიებში დასაქმებულთათვის, ასევე შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების წარმომადგენლებისა და ტექნიკური მენეჯერებისთვის. კურსში განხილულია ასეთ ობიექტებზე არსებული საფრთხეები, მათგან გამომდინარე რისკები და ამ რისკების კონტროლის მექანიზმები. კურსის და ტესტის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.   კურსი შეიცავს შემდეგ ქვეთავებს: შესავალი, ერგონომიკა, ელექტრობა, ხელით სამუშაოები, განათება, ხმაური, ტემპერატურა, ტენიანობა, დისტანციურად მუშაობა, ინციდენტები, […]

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი – საწარმოებისთვის / საწყობებისთვის

კურსის აღწერა: ტრენინგი განკუთვნილია საწარმოებში, საწყობებში, მათთან ასოცირებულ ოფისებში და სხვა მსგავსი ტიპის ობიექტებზე დასაქმებულთათვის, ასევე შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების წარმომადგენლებისა და ტექნიკური მენეჯერებისთვის. კურსში განხილულია ასეთ ობიექტებზე არსებული საფრთხეები, მათგან გამომდინარე რისკები და ამ რისკების კონტროლის მექანიზმები. კურსის და ტესტის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.   კურსი შეიცავს შემდეგ ქვეთავებს: შესავალი, ერგონომიკა, ელექტრობა, ხელით სამუშაოები, განათება, […]

error: Alert: მასალა დაცულია!