ტრენინგ-პაკეტი “ულიმიტო”

ყველა არსებულ და მომავალში დამატებულ კურსთან ულიმიტო წვდომა. ყოველთვიური საწევროს საფუძველზე თქვენ გექნებათ წვდომა აკადემიის პლატფორმაზე დამატებულ ყველა კურსთან, ასევე შეძლებთ დაარეგისტრიროთ თქვენი კომპანი(ები)ა და პლატფორმის მეშვეობით ჩაუტაროთ სხვა დასაქმებულებსაც ის ტრენინგები, რომლებიც კანონით ან შინაგანაწესით მოითხოვება. თქვენ ასევე შეძლებთ პლატფორმაზე ატვირთოთ თქვენს ხელთ არსებული კურსები და გაუზიაროთ ის სხვა მსმენელებს.

220.00