შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი – სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის

კურსის აღწერა: ტრენინგი განკუთვნილია რესტორნებისთვის, სასტუმროებისთვის და მსგავსი სპეციფიკის მქონე კომპანიებში...

მეტის გაგება